Opleiding schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening wordt in deze economische moeilijke tijden een steeds belangrijker beroep. Een aankoop is zo gedaan, maar de consument steekt zich te snel in de schulden. En als je je baan verliest dan kun je ook niet meer aan je financiële verplichtingen voldoen. Om schulden te saneren wordt dan ook de schuldhulpverlening ingezet. Met de opleiding schuldhulpverlening kun je in een jaar het Certificaat van Vakbekwaam Schuldhulpverlener van het KIWA behalen waarmee je als schuldhulpverlener aan de slag kunt. De schuldhulpverlening is dan ook een professionele persoons gericht vakgebied waarmee je de uitzichtloze financiële situatie van mensen tot een goed einde kunt brengen.

Bescherming schuldenaar

Financiële instellingen en organisaties willen maar al te graag openstaande schulden snel uitbetaald hebben. En daartoe kunnen ze drastische maatregelen nemen als de inschakeling van een incassobureau. De rekeningen stapelen zich op en er is dan ook simpelweg geen mogelijkheid om de rekeningen te betalen. De schuldenaar moet namelijk ook eten en onderdak hebben. De schuldhulpverlening biedt schuldenaars dan ook een houvast en een sprankje hoop om de schulden te saneren. Heeft een schuldenaar zich aangemeld om de schulden te saneren, dan kom jij in actie. Je komt dan in contact met de schuldeisers en zorgt ervoor dat op basis van het beschikbare inkomen van de schuldenaar een afbetalings regeling wordt opgezet met de verschillende instanties. De schuldenaar heeft dan ook geen last meer van de schuldeisers, waarmee dan ook een stukje bescherming voor de schuldenaar wordt geboden.

Neutrale positie schuldhulpverlener

Heb je de opleiding voor schuldhulpverlener afgerond dan heb je voldoende kennis en vaardigheden om als neutrale bemiddelaar oplossingen te zoeken om de schulden af te lossen en te saneren. Door de opleiding voor schuldhulpverlener beschik je over voldoende bagage om de schuld problematiek van je client tot een goed einde te brengen. Met de opleiding schuldhulpverlening weet je hoe je met de cliënt om moet gaan, maar ook hoe je met schuldeisers in contact kunt treden om voor je cliënt tot een bevredigende aflossings regeling kunt komen. Je bent dus als het ware de budgetcoach en beheerder geworden van je cliënt tot de schuld is vereffend.

READ  Opleidingen Amsterdam

Certificaat van Vakbekwaam Schuldhulpverlener

Heb je de opleiding voor schuldhulpverlener afgerond dan ontvang je het KIWA Certificaat van Vakbekwaam Schuldhulpverlener en mag je binnen de schuldhulp aan de slag. Je kunt aanvragen voor schuldsanering beoordelen en je kunt effectief op een neutrale manier in contact treden met schuldeisers. Je neemt daarbij een neutrale positie in en kunt in geval van crisissituaties daadkrachtig optreden. Je hebt namelijk als vakbekwaam schuldhulpverlener de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan je zij staan en dus dienen schuldeisers naar jou als schuldhulpverlener te luisteren. Je ziet dan ook dat de schuldhulpverlener een belangrijke positie inneemt tussen je client en de schuldeisers.

Schuldsanering

Met de opleiding voor schuldhulpverlener ben je klantgericht bezig en zorg je ervoor dat de financiële situatie van je cliënt opgelost wordt. Uiteraard dient je cliënt het salaris over te dragen in jouw capabele handen en je verstrekt je cliënt maandelijks een minimaal bedrag voor het levensonderhoud. Zodoende kun je met het mogelijk beperkte beschikbare bedrag geleidelijk aan de openstaande schuld van je cliënt afbetalen. Je cliënt is blij omdat je de financiële zaken voor hem/ haar regelt maar ook de schuldeiser is blij dat er een afbetalings regeling is met de schuldenaar.