Management trainee

Op zoek naar een vacature als Management trainee? Een management traineeship is een werk- en opleidingsprogramma dat soms door een werkgever aan een hoogopgeleide starter op de arbeidsmarkt wordt aangeboden. Ook worden mensen die relatief minder werkervaring elders hebben soms toegelaten  tot traineeprogramma’s van bedrijven.

Leren en werken

Een bedrijf kan investeren in een starter door hem een langdurige opleiding aan te bieden in de combinatie van leren en werken. Meestal vindt zo’n opleiding dan plaats ‘on the job’, maar het kan ook gebeuren dat er (externe) cursussen of oriëntatieprogramma’s worden verstrekt. Hoe lang zo’n management traineeship duurt, verschilt per werkgever, maar is gewoonlijk tussen 6 en 36 maanden. Soms wisselt de trainee tijdens de opleiding frequent van opdracht en van afdeling.

Stage lopen

Het verschil met de term ‘stage’ ligt daarin, dat het bij een management trainee ship om een reguliere baan gaat met de beloning die daarbij hoort, maar er ligt dan wel in de opleiding een groot accent op de ontwikkeling van de trainee. Bedrijven werven en selecteren trainees doorgaans met de bedoeling dat deze in de toekomst een zwaardere managementfunctie gaan uitoefenen; daarom gaat er een behoorlijk strenge sollicitatieprocedure aan vooraf, zelfs met intelligentietesten en assessments.

Praktijkopleidingen

Het lijkt erop dat u als trainee heerlijk door het bedrijf kunt dwarrelen om alle facetten te ontdekken in de baas z’n tijd, maandenlang, zonder serieuze verantwoordelijkheid, aan de hand van een coach.
De druk die in de praktijk op je ligt, is echter wel vrij hoog. Men heeft  van u voor de toekomst hooggespannen verwachtingen.

In niet alle trainee ships gaat het er natuurlijk hetzelfde aan toe, er zijn verschillende bedrijven die verschillende trainee ships aanbieden.

U ontwikkelt zich tijdens een traineeship behoorlijk breed en zult leren verder dan uw eigen studie of vakgebied te kijken. Dat kan verrassende wendingen geven ten opzichte van uw eigen verwachtingspatroon en uw carrièrepad behoorlijk veranderen.

READ  Kies Voor Utrecht: Top 3 Cursussen In Business Intelligence Bij ISBW - Start Je Analytische Reis!

Tips voor trainees

 • Bedrijven zijn op zoek naar mensen die:

– Naast de studie actief zijn
– Ambitieus, gedreven en zelfbewust zijn.
– Aanleg hebben om te ondernemen, organiseren en leiding te geven.

 • Een goed traineeship moet voldoen aan 4 belangrijke criteria:
  –    Géén stage, maar een echte startersfunctie, met verantwoordelijkheden.
  –    Opleidingsprogramma wordt vooraf bepaald en is vooraf bekend of wordt individueel afgestemd.
  –    Structurele coaching wordt door een senior manager gegeven.
  –    Uitgangspunt moet blijven dat u zult doorstromen tot een topfunctie in het management.
 • Bekijk de inhoud van traineeships goed – is het wel een traineeship te noemen?
 • Vraag na uit welke opleidingen uw traineeship bestaan en wie ze geeft. Gaat het om een gespecialiseerd opleidingsbureau of is er toevallig een collega voorhanden die het één en ander weet over projectmanagement?
 • Er moet een coach of mentor zijn die niet aan het dagelijkse werkproces deelneemt en met wie u de voortgang van uw persoonlijke doelstellingen kunt bespreken tijdens uw traineeship.
 • Een traineeship is geen 9 tot 5 baan, maar een investering van twee kanten; het bedrijf investeert in uw ontwikkeling en omgekeerd wordt dat ook van u verwacht.
 • Kies bewust het bedrijf uit waar u uw traineeship wilt volgen. Dit is een keuze voor de lange termijn.
 • Gedurende het traineeprogramma moet u zich tegenover collega’s vooral niet gedragen als een soort kroonprins, want dat wordt niet gewaardeerd.
 • Tijdens elke opdracht gedurende uw traineeship bakent u uw terrein opnieuw af. U bent er niet al na 3 maanden, dus moet u bijtijds nadenken over de volgende door u te nemen stappen.
 • Toon zoveel mogelijk initiatief. Er liggen veel kansen open tijdens een traineeship, maar u moet ze wel zelf aangrijpen.