EHBO cursus

EHBO-cursus volgen

Wilt u een EHBO-cursus gaan volgen, dan kan dat bij diverse instanties en zelfs online.

EHBO is de afkorting van Eerste Hulp Bij Ongelukken, wat tegenwoordig meestal Eerstehulpverlening of Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers wordt genoemd. EHBO slaat op hulp die leken kunnen bieden terwijl gewacht wordt op professionele eerstehulpverleners, zoals bijvoorbeeld de ambulancezorgverlening. In elke situatie waar sprake is ontstaan van stoornisen en letsels, soms ook levensbedreigende, maar ook kleinere letsels, kan EHBO worden verleend door EHBO’ers.

Vrijwilligers worden door diverse organisaties, zoals het Rode Kruis, getraind om dit soort hulp te kunnen verlenen. Per organisatie en per noodzaak of behoefte komen we verscheidene opleidingsniveaus tegen, van een basisreanimatiecursus tot een uitgebreide en volwaardige EHBO-cursus.

Wat doet u als EHBO’er?

Als EHBO’er verleent u eerste hulp bij stoornissen zoals in het bewustzijn, in de ademhaling en bij shock. Daarnaast behandelt u bij slachtoffers plaatselijk letsel, dus wonden, warmte- en koudeletsels, electriciteitsletsel en vergiftigingen en uiteraard alarmeert u professionele hulp of verwijst u het slachtoffer door naar SEH of huisarts.

Methoden en handelingen EHBO-er

Wat u zoal o.a. zou kunnen doen bestaat uit de onderstaande methoden en handelingen:

 • Goede alarmering bij 112
 • Zorg voor veiligheid van omstanders en eerstehulpverleners
 • Bij gevaar het slachtoffer verplaatsen
 • Het slachtoffer benaderen ter indicatie van het bewustzijn
 • Bij wervelletsels het hoofd fixeren
 • De lucht/ademweg openen en open houden
 • Toepassen van de Heimlich greep bij verslikking
 • Ademhaling controleren
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie bij ademhalingsstilstand, dus uitwendige hartmassage en beademing
 • Ernstige bloedingen stelpen
 • Handelingen uitvoeren bij shock
 • Het bewustzijnsniveau vaststellen
 • Eerste hulp verlenen bij flauwte, beroerte, suikerziekte en epilepsie
 • Afkoelen van slachtoffers voorkomen
 • Slachtoffer met koudeletsel warm houden
 • Verschillende wonden verbinden
 • Eerste hulp verlenen bij andere letsels
 • Het slachtoffer bewaken
 • Het slachtoffer overdragen aan professionele hulp

Opleidingsniveaus

Binnen de leken eerstehulpverlening zijn de meningen verdeeld over het indelen van niveaus. Doelgroepen komen dan ter sprake, zoals bijvoorbeeld georganiseerde eerstehulpverlening en passantenhulpverlening, maar doelgroepgerichte eerstehulpopleidingen zouden niet als maatstaf voor het opleidingsniveau moeten gelden. Vooral voor evenementenhulpverlening en/of risicovolle omgevingen of beroepen is gewoonlijk een EHBO-opleiding op hoger niveau (4) nodig dan op standaard niveau.

READ  Massage cursus

Welke niveaus?

De eerste 4 niveaus zijn altijd EHBO op lekenniveau. Niveau 5 omvat medische opleidingen. Overzicht:

 • Totaal geen kennis.
 • Zeer beperkt – alleen reanimatie, meestal in combinatie met AED-bediening (BLS/AED niveau). Nieuwe internetcursussen vallen hier ook onder, gezien de beperkte lesstof, de opleidingsvorm en de praktische oefentijd.
 • Beperkt – bijna alle BHV/LEH opleidingen.
 • Standaard – de meeste traditionele eerstehulpopleidingen zoals die van het Rode Kruis, het Oranje Kruis en MFA, EFR en FAI. Geschikt voor als u een algemeen EHBO-diploma nodig heeft of meer van EHBO wilt weten.
 • Uitgebreid – voor als u uitgebreide kennis over eerstehulpverlening wenst en zeer geschkt voor eerstehulpverleners zoals brandweer en politie en waterschappen, die reddingsdiensten en bergingsdiensten verrichten en voor eerstehulpverleners bij evenementen en sporten met een verhoogd risico. Gewoonlijk worden deze opleidingen aangeboden onder de naam ‘Gevorderd Eerstehulpverlener’.
 • Zeer uitgebreid – De opleiding First Responder (LPEV) en de opleidingen tot Sigma-lid van het Rode Kruis
 • Professionele eerste hulp – huisartsen, ambulancezorgverlening, traumacentra en SEH-ziekenhuizen

Mogelijkheden

Diverse EHBO-verenigingen en afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis verzorgen Eerstehulpopleidingen. Ook allerlei commerciële EHBO- en BHV-instituten die gespecialiseerd zijn in eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Deze organisaties zorgen in principe voor certificering van hun cursisten door landelijk opererende organisaties.

U kunt bij vele instanties terecht voor EHBO-diploma’s op diverse niveaus, u kunt ook online uw EHBO-diploma behalen. Kies bewust voor een voor u geschikte opleiding en let wel op hoe het met de certificering afgesloten zal worden.